Jarvan IV

Most Time played - Jarvan IV - 2023 Leaderboard

Queues

#SummonerTime played
1.FireMan1only

FireMan1only #EUNE

40d 09h 21m 51s
2.정의사도

정의사도 #KR1

36d 02h 48m 56s
3.웅필승

웅필승 #KR1

35d 02h 19m 16s
4.Phong Vô Hướng

Phong Vô Hướng #VN2

34d 06h 01m 53s
5.ANHTEO11

ANHTEO11 #VN2

33d 08h 03m 13s
6.Đại Šư Huynh

Đại Šư Huynh #VN2

28d 19h 18m 57s
7.XanKraegor

XanKraegor #RU1

28d 10h 52m 02s
8.자르반 할게요

자르반 할게요#자르반 KR

28d 10h 17m 29s
9.Miranda421

Miranda421 #BR1

28d 10h 10m 16s
10.Kẻ Độc Hành

Kẻ Độc Hành#kdh VN

27d 22h 16m 52s
11.its JąY Løve Kąt

its JąY Løve Kąt#1504 NA

27d 07h 27m 11s
12.우리팀만 항상 바퀴벌레

우리팀만 항상 바퀴벌레#장애인들 KR

27d 03h 35m 01s
13.Jager2C

Jager2C #LAS

26d 18h 47m 49s
14.electronic

electronic#72636 EUW

25d 11h 43m 09s
15.FoY x Anubis XD

FoY x Anubis XD#2244 VN

25d 03h 47m 37s
16.당첨볼

당첨볼 #KR1

25d 02h 51m 56s
17.에어본만3번째

에어본만3번째 #KR1

25d 00h 03m 15s
18.snow the first

snow the first #VN2

24d 05h 20m 19s
19.Voctober910 Nè

Voctober910 Nè#888 VN

24d 00h 07m 48s
20.haicongtu012

haicongtu012 #VN2

23d 16h 29m 51s
21.Pappejunge

Pappejunge #EUW

23d 14h 54m 37s
22.입털면져야지뉘미

입털면져야지뉘미 #KR1

22d 20h 19m 51s
23.AlmightyKing

AlmightyKing #NA1

22d 05h 47m 01s
24.Gabriel Gobby

Gabriel Gobby#45748 BR

22d 00h 40m 42s
25.mainlol

mainlol #LAN

22d 00h 20m 28s
26.El Vareador

El Vareador #EUW

21d 16h 12m 33s
27.althougher

althougher #KR1

21d 16h 09m 00s
28.jorite

jorite #NA1

21d 10h 28m 52s
29.Elenis is back

Elenis is back#stoic EUW

21d 06h 48m 21s
30.Uzumaki Naruto

Uzumaki Naruto#7Team TR

21d 06h 01m 30s
31.개 색 들

개 색 들#KR2 KR

21d 00h 53m 26s
32.onjona

onjona #EUW

20d 20h 49m 17s
33.123111

123111#32111 VN

20d 19h 31m 38s
34.yillmatic

yillmatic#6094 SG

20d 15h 55m 02s
35.kakikudo

kakikudo #JP1

20d 15h 21m 57s
36.Kassad

Kassad#6125 EUW

20d 10h 29m 58s
37.truongtran

truongtran#3029 VN

20d 09h 55m 10s
38.boysyr

boysyr#xdd NA

19d 23h 59m 24s
39.DavidMarquezyiyi

DavidMarquezyiyi #LAN

19d 21h 32m 26s
40.윤아가좋앙

윤아가좋앙 #KR1

19d 19h 57m 12s
41.Baumiiii

Baumiiii #EUW

19d 16h 15m 10s
42.Lnoer

Lnoer #KR1

19d 15h 20m 59s
43.mrkunboy1

mrkunboy1 #VN2

19d 13h 38m 42s
44.챔피언쉽

챔피언쉽 #KR1

19d 12h 12m 38s
45.Jöhny Vũ

Jöhny Vũ #VN2

19d 06h 40m 46s
46.timmyËÝÊshøtt

timmyËÝÊshøtt #NA1

19d 05h 31m 21s
47.울산까날신

울산까날신 #KR1

18d 21h 04m 46s
48.내 오더 들어

내 오더 들어 #KR1

18d 21h 03m 10s
49.Hà Tây Quê Lụa

Hà Tây Quê Lụa#Ceo VN

18d 20h 58m 17s
50.boss1717

boss1717 #VN2

18d 19h 51m 54s